เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของเทศบาลนครภูเก็ต ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของเทศบาลนครภูเก็ต ณ วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง

Read More