งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์แข่งขันสุราฏร์ธานี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์แข่งขันสุราฏร์ธานี

Read More  

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าคลอก

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 6/3-6/4 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 6/5 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Read More