กิจกรรมวันสุนทรภู่

     วันพุธที่ 26 มิถุนายน 24562 สาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงบุคคลสำคัญ กวีเอกของโลกสนุกกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการฟัง อ่าน เขียน และมีวัตถุประสงค์ดังนี้

            1)  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้และได้ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

            2)  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญที่เป็นกวีเอกของโลก

            3)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://secondary.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/64