กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารจุงหัว ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ ประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู โดยผู้แทนนักเรียนชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา เป็นผู้ถือพานไหว้ครูมอบให้ ประธานเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์

ภาพรวมกิจกรรม :http://secondary.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/71