พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

         วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง    ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรและลงนามถวายพระพร ร่วมกับนายปิยะพล คู่อรุณ อุปนายกคนที่ 2 สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตไทยหัว นายรักเกียรติ ประดิษฐ์เสรี เลขานุการ นายโสภณวิชญ์ คู่อรุณ ประชาสัมพันธ์  นายดำรง เลิศชูวงศา ประชาสัมพันธ์  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น  โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า   “รักเอยรักลูก   แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา  รดความรักพรวนความดีมีเมตตา  ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

ภาพรวมกิจกรรม :http://secondary.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/72